Κατεχόμενα: 3 μέρες κράτηση στο πλήρωμα από το ψαροκάικο

Προέλευση