Κατάθεση αναφοράς Ι. Μπούγα σχετικά με τα τραπεζικά υποκαταστήματα