Καταστροφικές οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και μεγάλη αύξηση στην τιμή του ρεύματος από τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα – Η πράσινη ανάπτυξη θα έρθει με την εφαρμογή μικτής καύσης βιομάζας-λιγνίτη στις λιγνιτικες μονάδες που θα διατηρή...

Προέλευση