Καταστήματα: Ανοίγουν μόνο με ραντεβού, για τρεις ώρες και στην περιοχή μας (βίντεο)