Κατάληψη …τέλος και για το Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών