Καταγγέλλουν κακοτεχνίες και αδιαφορία στις ασφαλτοστρώσεις στο Άνω Μάννα