Καταγγελία «βóμβα» για τα Τέμπη φέρνει τα πάνω κάνω: «Ο Σταθμάρχης ήταν με π*»