Καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης Ρεθύμνου για την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής