Καταγγελία αποφοίτου του Αρσακείου, προς Μπαμπινιώτη: «Γίνεστε επικίνδυνος σε συγκυρίες σαν τη σημερινή…»