ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Το νέο προεδρείο του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς