ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Σήμερα ο ετήσιος χορός της ΑΣΤΡΑΠΗΣ Μεσοποταμίας