Καστοριά. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 28/11/2021