Καρκούλιας Δημήτρης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ μίλησαν ξανά για ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ σε όλο τον Δήμο Παλλήνης