ΚΑΝΕΝΑ ΧΟΤ ΣΠΟΤ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΥΤΕ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΟΥΤΕ ΑΝΟΙΧΤΟ