Καμπάνες Ντράγκι: Απαιτείται μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους και διαγραφές χρεών ιδιωτών