Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 58 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 42 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 40 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 19 ώρες 52 λεπτά