Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 11 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 6 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 11 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 6 ώρες