Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 19 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 18 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 14 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 19 ώρες 50 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 14 ώρες 46 λεπτά