Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 1 ώρα
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 22 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 3 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 3 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 36 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 22 ώρες 26 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ώρες 8 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 10 λεπτά 51 δευτερόλεπτα