Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 21 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 21 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 21 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 2 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 21 ώρες 55 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ώρες 9 λεπτά