Καλημέρα από τον ΚΥΡ

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ

Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 4 ημέρες 4 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 3 ημέρες 4 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 2 ημέρες 23 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 1ημέρα 4 ώρες
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 23 ώρες 48 λεπτά
Καλημέρα από τον ΚΥΡ πριν από 5 ώρες 7 λεπτά