Κάλεσμα για συζήτηση στα Θέρμα για το Κλείσιμο των Λουτροπηγών – Πέμπτη 22/9