Κάλεσμα για Άμεση σύγκλιση Δ.Σ. του Συνδικάτου Ο.Α.Σ.Α