Κάκια Αναλυτή: Μία γοητευτική παρουσία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου