Καινούργιο :Σημαντικές επιτυχίες μαθητών του ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2020