Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς «υγειονομική ευταξία»;