Και τηλεφωνικά ο κλειδάριθμος για την απογραφή 2021