Και στραβός είναι ο γιαλός και πολύ στραβά αρμενίζουμε

Προέλευση