Και όμως ο Κυριάκος σκέφτεται και ανασχηματισμό και εκλογές….