Και η "σφαγή" συνεχίζεται με ...4ο Μνημόνιο, επί θύραις...