«Κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς», ἡ κοινωνική ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.