ΙΒΜ: Aμφισβητεί ότι η Google πέτυχε «κβαντική υπεροχή» στους υπολογιστές.