Ηθελημένη προσπάθεια προσβολής των δέντρων με φάρμακο εντόπισαν στην Δυτική Λέσβ