Ιταλία: Υποχρεωτικό πιστοποιητικό εμβολιασμού σε όλους τους χώρους εργασίας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα