ΗΠΑ: Κάτω τα χέρια από το σώμα μας – Μεγάλες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στην άμβλωση