ΗΠΑ: Η πανδημία έκανε πλουσιότερους τους πλούσιους και φτωχότερους τους φτωχούς