Ινδονησία: Εντοπίστηκαν λίθινα εργαλεία ηλικίας τουλάχιστον 118 χιλιάδων ετών