Ημ/νία Παραστ. [16/10/2014] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗΣ 1000kg & ΕΝΟΣ (1) ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ