Ιερισσός: Ημέρες Τοπικών Προϊόντων Και Παραγωγών «5η Γιορτή Αριστοτελικών & Αθωνικών Γεύσεων» 01-05 /08