Ιερέων …Διακόνημα Βιογραφικό Τιμής στον πρωτοπρεσβύτερο π. Ευάγγελο Πράσινο.