Ιδρύεται Σχολή Ξεναγών στο Ρέθυμνο. Συνεργασία Κόνσολα – Κεφαλογιάννη