Ιδανική σχέση: μια περίπλοκη εξίσωση ανάμεσα στο τι χρειαζόμαστε και τι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε