Η Ζωή για το χρέος: Τα ίδια λέγαμε - τα ίδια λέμε - για τα ίδια μαχόμαστε !!!