Η υγιής οικογένεια και η αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής