Η τούρκικη Κούλια-φάντασμα που υπήρχε στο Αγρίνιο έως τις αρχές του 20ου αιώνα