Η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης (1832), η χάραξη των συνόρων και η συνάντηση των οροθετών στο Άργος (1834)