Η σύνθεση του Δ.Σ της Ένωσης Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας