Η σύμβουλος επιχειρήσεων Ερ. Λαζαρίδου για την τροποποίηση των δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του Προγράμματος ΔΑΜ