Η συμβολή της έννοιας της γενοκτονίας και από τους γενοκτονημένους λαούς στα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας - Ν. Λυγερός