Η συμβατότητα του ισλάμ σε σχέση με τον δυτικό πολιτισμό